Открытие фотовыставки «Tavai» / Fotonäituse „Tavai“ avamine

16 января

Открытие фотовыставки «Tavai»
Куратор: Сергей Трофимов
Подземный переход около Viru Keskus

Что есть русское культурное наследие в Эстонии? Что есть русское, а что — советское? Что в понимании сегодняшнего гражданина Эстонии есть русское из Эстонии? Как приятие или неприятие этого вопроса отображается в творчестве тех, кто следит за миром через объективы фотокамер? Фотохудожники и фотожурналисты из разных уголков Эстонии представили свое видение на тему русского наследия и его роли в нашей стране. В выставке принимают участие Елена Руди, Анника Хаас, Елена Вильт и Сергей Трофимов.

16. jaanuar

Fotonäituse „Tavai“ avamine
Kuraator: Sergei Trofimov
Jalakäijate tunnel Viru Keskuse juures

Mis on vene kiltuuripärand Eestis? Mis kuulub vene ja mis nõukogude kultuuripärandi hulka? Mis on tänase Eesti kodaniku mõistes vene pärand Eestist? Kuidas selle küsimuse omaksvõtmine või tõrjumine kajastub nende kunstis, kes uurib maailma läbi fotokaamera objektiivi? Fotokunstnikud ja –ajakirjanikud Eesti eripaigust esitlevad oma nägemust vene kultuuripärandist ja selle rollist meie riigis. Näitusel osalevad Jelena Rudi, Annika Haas, Jelena Vilt ja Sergei Trofimov.

 

unnamed

Sergei Trofimov

 

Назад / Tagasi